Plasma SYSTEM S.A.

Dane adresowe

ul. Towarowa 14
41-103 Siemianowice Śląskie
Polska
Telefon: 
+48 32 35 11 320
Fax: 
+ 48 32 35 11 329

Mówimy w językach

polski
english

Certyfikaty

Plasma SYSTEM SA jest innowacyjną spółką technologiczną od 15 1at specja lizującąsię w inżynierii warstwy wierzchniej. Jesteśmy spółką notowaną na rynku New Connect, której intensywny rozwój stał się możliwy dzięki umiejętnemu wykorzystaniu funduszy unijnych przeznaczonych na badania i rozwój w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wykorzystując zaawansowane technologie napawania i hartowania laserowego oraz natryskiwania cieplnego powłok wsparte wieloletnim doświadczen i eminterdyscyplinarnymi kompetencjami naszej kadry inżynieryjno-technicznej, znacząco wydłużamy żywotność nowych części maszyn i urządzeń narażonych na szybkie zużycie eksploatacyjne, odtwarzamy i poprawiamy własności użytkowe zużytych lub uszkodzonych elementów we wszystkich gałęziach przemysłu. Oferujemy zarówno sprawdzone w praktyce przemysłowej aplikacje jak również wspólnie z naszymi Klientami wypracowujemy zindywidualizowane rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Kompleksowe podejście do problemów począwszy od analizy techniczno-ekonomicznej, poprzez opracowanie technologii do wdrożenia aplikacji u Klienta gwarantują uzyskanie szeregu wymiernych korzyści technicznych i ekonomicznych, takich jak: • podniesienie trwałości elementów, • zwiększenie dyspozycyjności maszyn i urządzeń, • ograniczenie ryzyka przestojów awaryjnych, • obniżenie kosztów bieżącej eksploatacji i remontów, • zmniejszenie wydatków na zakup części zamiennych. Nasze rozwiązania są z powodzeniem od lat stosowane m.in. w energetyce zawodowej i przemyśle maszynowym a nasze kompetencje zostały potwierdzone licznymi referencjami. Rozwiązania, którymi dysponujemy zostały wielokrotnie sprawdzone i doskonale nadają się do zabezpieczania: • ekranów kotłów przed korozją niskotlenową, • wężownic przegrzewaczy i ekranów kotłów fluidalnych przed zużyciem erozyjnym, • elementów pyłoprzewodów, • aparatów żaluzjowych, wentylatorów młynowych • palników ICl • ślimaków podajników węglowych, ślimaków układów odprowadzenia popiołu, • wentylatorów, kanałów spalin, cyklonów, separatorów, • łopatek i tarcz wirnikowych turbin parowych, • elementów hydrauliki siłowej • panewek turbin, • sworzni przekładni satelitarnych, • wałów, tulei, siedlisk łożysk.

Działalność firmy:

Producenci

 • Dla ciepłowni i elektrociepłowni
 • Dla hutnictwa szkła
 • Dla koksowni
 • Dla ochrony środowiska
 • Dla spalarni
 • Dla suszarń
 • Dla cynkowni
 • Dla hutnictwa metali
 • Dla przemysłu chemicznego
 • Dla przemysłu papierniczego
 • Dla przemysłu petrochemicznego
 • Dla zakładów obróbki cieplnej

Usługodawcy

 • Firmy remontowe
 • Firmy serwisowe
 • Dostawcy innych podzespołów

Użytkownicy

« back